Primárně překládám z německého do českého jazyka, příležitostně ale i v opačném směru, a to za podpory rodilých mluvčích.

Zaměřuji se na texty marketingového charakteru, především pak na produktové popisy a technické manuály. Příležitostně se věnuji textům s environmentální a IT tématikou.

Zkušenosti jsem postupně nabrala překládáním pro společnosti, jako jsou bonprix, Tchibo, ESET nebo Pivovar Ferdinand.

Co jsem to vlastně za překladatele?

Ve své překladatelské praxi těžím ze studia německého jazyka (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity) a žurnalistiky (Fakulta sociálních studií MU), dále z redakční praxe v nejrůznějších českých médiích a také z dlouhodobých i krátkodobých studijních pobytů v německy mluvících zemích.

Jako stipendistka programu DAAD jsem se zúčastnila intenzivního měsíčního kurzu Übersetzen will gelernt sein na Institut für Sprachen v německém Kasselu. Kurz byl zaměřený na upevnění základních translatologických teorií a strategií jak během překládání, tak i během tlumočení.

Během studia jsem rovněž vyjela na semestrální pobyt do Lipska na Universität Leipzig, kde jsem v rámci studia na Institutu slavistiky, konkrétně pak v oboru Západní slavistika (Westslavistik), dále nacvičovala nejrůznější překladatelské techniky.

Hledáte překladatele?

Pak jste ho právě našli. Ozvěte se mi a nezapomeňte dodat, o jakou zakázku a v jakém rozsahu jde. Důležitý je rovněž termín vyhotovení.